Firma

  Terminarz

  Kontakt

  Oferta

  Info ogólne

  Info poufne

  Brama SMS

  Przydatne linki

  Przyjazne linki

  Praktyczne rady

  KomentarzeFirma


Istnieje jako Biuro Rachunkowe od 1 stycznia 1991 r. należy do pierwszej setki biur rachunkowych w Polsce. Grzegorz Walkowski wpisany jest na listę doradców podatkowych na podstawie stosownej decyzji Ministra Finansów pod numerem 03743. Biuro w chwili obecnej zatrudnia 11 osób, w tym dwóch radców prawnych i dwóch doradców podatkowych. Miesięcznie biuro nalicza ok. 1.000.000,00 zł podatku.
Biuro obsługuje wył±cznie podmioty gospodarcze.
Biuro przygotowuje i prowadzi sprawy o odszkodowania od Skarbu Państwa, w tym w szczególno¶ci za wadliwe decyzje podatkowe.